· Wettelijke bepalingen - Aldes Benelux ​ ​
​ ​

Wettelijke bepalingen

Algemene informatie

Aldes België
Rue Jean Verkruyts, 60
B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
Tel: +32 4 374 98 20

Verantwoordelijke van de website: Stanislas Lacroix

Intellectuele eigendom

Deze website is een intellectuele schepping waarvan ALDES de auteur is in de zin van de artikels L. 111.1 en volgende van het Franse Wetboek inzake intellectuele eigendom (“Code de la propriété intellectuelle”).

De foto’s, teksten, logo’s, tekeningen, beelden en films zijn eigendom van ALDES of van derden die toestemming hebben gekregen van ALDES om ze te gebruiken.

Elke reproductie van de volledige website of een gedeelte ervan op gelijk welke drager zonder de voorafgaande toestemming van ALDES wordt beschouwd als een strafbare vervalsing.

Hyperlinks

Elke hyperlink naar deze website vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALDES. Als u een hyperlink naar onze website wilt maken, moet u hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke van de website.

ALDES kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor websites die een hyperlink naar deze website bevatten of waarnaar een hyperlink in deze website verwijst.

Informatie over de producten

Deze website geeft een algemeen overzicht van de ALDES-producten en -diensten die worden verdeeld in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.

ALDES behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving elke informatie op deze website te wijzigen, rekening houdend met de interactiviteit van het medium, zonder dat de onderneming ALDES of haar verdelers hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Alle informatie over de producten en hun kenmerken geldt op het ogenblik dat ze op de website wordt gezet of de verschillende pagina’s van de website worden geüpdatet. Deze informatie is slechts een indicatie en mag niet worden beschouwd als een contractueel aanbod van producten of diensten namens ALDES. Vergissingen of nalatigheden zijn mogelijk.

De prijzen van de producten zijn gebaseerd op de Prijslijst van onze Algemene Catalogus per 01/06/2018. Ze zijn in euro, excl. btw en zonder korting. De vermelde prijzen zijn niet bindend en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Meer informatie hierover vindt u in de algemene verkoopvoorwaarden.

Commercieel Netwerk

De onderneming Aldes en haar verdelers staan tot uw dienst voor aanvullende informatie over de producten en diensten op de website.

Persoonsgegevens

De informatie die u ons geeft over uw voorkeur en interesse, in het bijzonder bij de inschrijving, gebruiken we om u producten en diensten op maat aan te bieden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen ingaan op uw vraag om informatie of een afspraak met een vertegenwoordiger, of om u de ALDES Newsletter op te sturen. Ze zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door ALDES, om enquêtes, analyses, handelstransacties en marketingacties uit te voeren. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen bewaard door ALDES.

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse Wet op IT en Vrijheden (“Loi Informatique et Libertés”) nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft u recht op inzage en rechtzetting van gegevens die u betreffen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

U kunt te allen tijde uw abonnement op de ALDES Newsletter opzeggen.

Cookies

Als u onze website bezoekt, kunnen we een cookie opslaan op uw pc. Dit laat ons toe informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website (geconsulteerde pagina’s, enz.). U kunt uiteraard cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw pc.