· Voldoen aan de EPB-eisen met Aldes - Aldes Benelux ​ ​
​ ​

Voldoen aan de EPB-eisen met Aldes

De meeste ventilatieoplossingen voor woningbouw van Aldes zijn EPB-gecertifieerd. De bedoeling? U helpen om aan de EPB-eisen te beantwoorden.

De Energieprestatie en Binnenklimaat certificatie (EPB-eisen) meet de globale energieprestaties van een gebouw volgens een berekeningsmethode. De EPB –eisen moeten de ventilatieoplossingen insluiten. Veel producten van Aldes zijn al in de EPB-bibliotheek geëncodeerd om u te helpen.

Ventilatoren

C-systemen

D-systemen

DE EPB-EISEN

De reglementaire voorschriften voor de ventilatie van gebouwen maken deel uit van de reglementering rond de energieprestaties van gebouwen [D.W.R. 19/04/2007] en [B.W.R. 17/04/2008] De regelgeving voor collectieve huisvesting heeft vooral betrekking op de norm [NBN 50-001].

Het merendeel van de bouw-, renovatie- en herbestemmingswerken die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning vereisen de installatie van een (volledig of gedeeltelijk) ventilatiesysteem. Bij werken die daarentegen niet onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning wordt altijd ernaar gestreefd om de bestaande ventilatie te verbeteren (Referentiedocumenten: NBN D 50-001).