· Hoe moeten de ventilatiedebieten goed worden gemeten? - Aldes Benelux ​ ​
​ ​

Hoe moeten de ventilatiedebieten goed worden gemeten?

Mesure-debits-Aldes-debietmeting

Het is belangrijk dat u na installatie van uw ventilatiesysteem de debieten meet. Want als de debieten goed afgesteld zijn, zal de ventilatie correct werken. Als dat echter niet het geval is, zal uw systeem te veel elektriciteit verbruiken.

Bovendien kan een slechte afstelling ook gevolgen hebben voor het akoestische aspect. Een ventiel met een te groot debiet kan een geluid produceren dat storend is voor wie zich in de kamer bevindt.

Een correct afgestelde ventilatie waarborgt bovendien een goede binnenluchtkwaliteit. Te kleine debieten verversen de binnenlucht onvoldoende, waardoor uw systeem niet zijn hoofdfunctie vervult.

Bij residentiële gebouwen, ten slotte, kunt u door debietmeting ook E-punten winnen in het kader van de EPB-regelgeving.

“12 tips voor een doeltreffende debietmeting” downloaden