· Dienst na verkoop - Aldes Benelux ​ ​
​ ​

Dienst na verkoop

De tevredenheid van onze klanten staat bij ons centraal. Daarom zijn wij steeds beschikbaar voor u in geval van een defect.

Al onze producten zijn voor twee jaar gegarandeerd op onderdelen vanaf de Aldes factuurdatum van het apparaat. Als er gedurende deze periode een defect zich voordoet met het product, kan een interventieaanvraag ingediend worden bij de Aldes Dienst Na Verkoop (DNV). Deze aanvraag dient door de installateur van het systeem te worden gedaan. Mocht de installateur niet meer bereikbaar zijn, dan kan de interventie rechtstreeks aan de DNV van Aldes worden aangevraagd, zowel door een particulier (eindklant) als door een vakman (installateur, fabrikant, distributeur, enz.).

De DNV van Aldes behandelt enkel aanvragen met betrekking tot geïnstalleerde producten (onder garantie) die defekt of beschadigd zijn.Wanneer een onderdeel van een product onder garantie vervangen wordt, dan is de garantieperiode van dit onderdeel minimum één jaar. Indien de oorspronkelijke garantieperiode langer is, dan heeft deze periode voorrang.

Als er tijdens een levering een probleem optreedt, moet dit binnen 48 uur per e-mail aan Aldes worden gemeld op after-sales@aldesbenelux.com en niet via het aanvraagdocument voor DNV interventie.

Verloop van de aanvraag

  1. Het ingevuld aanvraagdocument voor DNV interventie
  2. Een kopie van de factuur van de distributeur of die van Aldes
  3. Foto’s van het betrokken apparaat of van het probleem

Voorwaarden voor interventie

De interventie gebeurt enkel voor het apparaat dat onder garantie is.

  • Indien het apparaat in dienst gesteld werd door Aldes of een Aldes ATP, heeft de aanvrager recht op 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid vanaf de datum van de Indienststelling. De interventie is dus gratis.
  • Indien de indienststelling niet door Aldes noch door een Aldes ATP werd uitgevoerd, heeft de aanvrager enkel recht op 2 jaar garantie op onderdelen vanaf de factuurdatum van Aldes voor het apparaat. Het onderdeel is gratis, maar de arbeid is ten laste van de aanvrager

Download aanvraagdocument voor DNV interventie