· Ventilatie, een barrièregebaar tegen Covid-19? - Aldes Benelux ​ ​
​ ​

Ventilatie, een barrièregebaar tegen Covid-19?

Aldes-Covid

Is het openen van de ramen genoeg om het virus te bestrijden? Maakt ventilatie het makkelijker voor het virus om zich te verspreiden? Leeft hij enkele dagen in de lucht in suspensie? Moet de ventilatie worden gehandhaafd of gestopt?

Zoveel vragen gesteld en beantwoord door ALDES. Als specialist in luchtkwaliteit heeft ALDES door middel van talrijke rapporten en studies duidelijk gemaakt wat u moet weten over het belang van ventilatie in relatie tot de Covid-19!

Het openen van de ramen is genoeg om het SARS-CoV-2-virus te bestrijden.

FALSE: Het openen van ramen is een eenvoudig gebaar, maar het is niet genoeg omdat het de concentratie van het virus alleen voor de duur van de opening verdunt. Het openen van ramen kan ook negatieve gevolgen hebben vanuit thermisch en akoestisch oogpunt, evenals een slechte luchtkwaliteit wanneer het buitenmilieu vervuild is. Het moet worden aangevuld met een mechanisch ventilatiesysteem (VMC) om een permanente en gecontroleerde luchtverversing te garanderen, om een opeenhoping van CO2 te voorkomen. Een hoge concentratie CO2 weerspiegelt een slechte ventilatie en kan daarom bevorderlijk zijn voor de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus(1).

Ventilatie bevordert de verspreiding van het virus.

FALSE: Mechanische ventilatie vermindert het risico op overdracht van het virus in de lucht met een factor 10(2).

Het SARS-CoV-2-virus kan enkele dagen in de lucht leven.

FALSE: Het virus wordt verspreid door druppeltjes of door microdeeltjes in de lucht. Het is in staat om enkele uren in suspensie te blijven. Het handhaven van de ventilatie is daarom essentieel om de lucht te vernieuwen en te voorkomen dat het virus in suspensie blijft(3).

Mechanische ventilatie vangt het virus in het filter op en kan het opnieuw verspreiden.

FALSE: Eenmaal gevangen door het filter, droogt het virus uit en sterft het vanzelf(4).

Het gebruik van luchtzuiveraars alleen in een ruimte is al voldoende om de lucht te bevrijden van het virus.

FALSE: Een luchtreiniger vernieuwt de lucht niet. Het is een goede aanvulling op de mechanische ventilatie, die de lucht voortdurend vernieuwt, andere vervuilende stoffen in de binnenlucht behandelt en dus voldoet aan de voorgeschreven ventilatienormen.

Oudere gebouwen hebben geen ventilatieoplossingen om de lucht te verversen.

FALSE: Er zijn verschillende mechanische ventilatieoplossingen die geschikt zijn voor renovatie en die een permanente luchtverversing in elke ruimte van de woning garanderen(5).


(1) PACA Regionaal Gezondheidsagentschap (ARS): COVID-19 – Samenvatting van de aanbevelingen op het gebied van ventilatie/luchtbeheer binnenshuis
(2) De Lancet Ademhalingsgeneeskunde, 2020
(3) Hoge Raad voor de volksgezondheid (HCSP) – Advies over het verminderen van het risico van overdracht van CoV-2-SARS door middel van beademing en het beheer van het afvalwater van de patiënt
COVID-19
(4) CAMFIL: virussen en filtering
(5) ALDES-oplossingen voor de renovatie van oude huizen en appartementen