· Herbestemming van een wijk in Droixhe met het oog op imagoverandering - Aldes Benelux ​ ​
​ ​

Herbestemming van een wijk in Droixhe met het oog op imagoverandering

De Droixhe-wijk is in volle verandering. Sedert 2017 werd er een herbestemmingsplan ingevoerd. De voornaamste stedenbouwkundige opties waarvoor gekozen werd, beogen een imagoverandering van de wijk door de openbare ruimte nieuw leven in te blazen. Het doel is ook om een mix van woongebied en zijn diverse functies te creëren. Daarom heeft de tijdelijke vereniging – Altiplan (Architect) / BAG (Architect) / BEL (Studiebureau), belast met het project – er speciaal op gelet om een opening voor het huizenblok te bewaren. Ze wil dat realiseren met behulp van perspectieven die een visuele verbinding met de wijk tot stand brengen. Bovendien werd er gekozen voor baksteen met het oog op duurzaamheid.

Fase 1, waarin 208 woningen worden opgetrokken, is bijna af en het begin van fase 2, met 37 woningen en 20 dienstwoningen, wordt in 2020 aangevat.

Droixhe-2

Droixhe-implantation

De ventilatie-oplossing

Tijdens de ontwerpfase van het project was het belangrijk om een ventilatie-oplossing te voorzien met een kleine footprint. Daarom koos Energie& Confort de oplossing Aldes Dee Fly Cube D-systeem voor de ventilatie van de verschillende appartementen in dit project. Deze oplossing kan inderdaad sterke prestaties voorleggen op akoestisch vlak: Dee Fly Cube 300: 25 dB (A) tot 300 m3/u. Dee -Dee Fly Cube 370: 30 dB (A) tot 382 m3/u. Bijgevolg was een geluidsdemper niet noodzakelijk, wat een aanzienlijke plaatswinst betekent.

Droixhe-DeeFlyCube-3 Droixhe-DeeFlyCube-2

Droixhe-DeeFlyCube-1

De actoren van het project

Opdrachtgever: Maison Liégeoise

Indieners van het project: Tijdelijke vereniging – Altiplan (Architect) / BAG (Architect) / BEL (Studiebureau)

Aannemer: Tijdelijke vereniging van de bouwondernemingen Wust en Moury

Ventilatie: Energie&Confort

Altiplan-logo  Bag-logo Bel-logo

Wust-logo  Moury-logo

energie-confort-logo