Mentions légales

Algemene informatie

Aldes België
Rue Jean Verkruyts, 60
B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
Tel: +32 4 374 98 20
Fax: +32 4 374 98 29

Verantwoordelijke van de website: Stanislas Lacroix

Intellectuele eigendom

Deze website is een intellectuele schepping waarvan ALDES de auteur is in de zin van de artikels L. 111.1 en volgende van het Franse Wetboek inzake intellectuele eigendom (“Code de la propriété intellectuelle”).

De foto’s, teksten, logo’s, tekeningen, beelden en films zijn eigendom van ALDES of van derden die toestemming hebben gekregen van ALDES om ze te gebruiken.

Elke reproductie van de volledige website of een gedeelte ervan op gelijk welke drager zonder de voorafgaande toestemming van ALDES wordt beschouwd als een strafbare vervalsing.

Hyperlinks

Elke hyperlink naar deze website vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALDES. Als u een hyperlink naar onze website wilt maken, dan dient u hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke van de website.

ALDES kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor websites die een hyperlink naar deze website bevatten of waarnaar een hyperlink in deze website verwijst.

Informatie over producten

Deze website geeft een algemeen overzicht van het gamma ALDES producten en diensten die worden verdeeld in Europees Frankrijk.

ALDES behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving elke informatie op deze website te wijzigen, rekening houdend met de interactiviteit van het medium, zonder dat de onderneming ALDES of haar verdelers hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

De informatie over de producten en hun kenmerken is een omschrijving die geldt op het ogenblik dat ze online wordt gezet of de verschillende webpagina’s worden geüpdatet.Deze informatie is slechts een indicatie en mag niet worden beschouwd als een contractueel aanbod van producten of diensten namens ALDES. Vergissingen of weglatingen kunnen voorkomen.

Meer informatie vindt u in de algemene verkoopvoorwaarden.

Persoonsgegevens

De informatie die u ons geeft over uw voorkeuren en interessegebieden gebruiken we om u producten en diensten op maat aan te bieden. Uw persoonsgegevens zijn bovendien noodzakelijk om uw vraag om informatie of een afspraak met een vertegenwoordiger te beantwoorden of om u de ALDES Newsletter op te sturen. Ze zijn alleen bestemd voor ALDES in het kader van enquêtes, analyses, commerciële en marketingacties. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen bewaard door ALDES.

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse Wet op IT en Vrijheden (“Loi Informatique et Libertés”) nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft u recht op inzage en rechtzetting van gegevens die op u betrekking hebben. Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met ons.

U kunt te allen tijde uw abonnement op de ALDES Newsletter opzeggen.

Cookies

Als u onze website bezoekt, kunnen we een cookie opslaan op uw pc. Dit laat ons toe informatie te verzamelen over uw websitebezoek (geconsulteerde pagina’s…). U kunt uiteraard cookies weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen of door de handleiding van uw pc te raadplegen.